Gira Bil har sju heltidsanställda uppdelat på olika avdelningar.

Verkstad:

Mikael Häreby
Morgan Häreby
Åke Sundman
Stefan Öqvist

Garantier & skadereparationer:
George Bergström

Reservdelar:
Anders Bergström

Platschef:
George Bergström

Ekonomi:
IngaLill Öhman