Om Gira Bil AB

GIRA BIL är ett privatägt familjeföretag och vi har funnits i Ånge sedan 1988.

Namnet Gira kommer av grundarnas initialer; George, Ingalill, Runo och Aagot. George har varit ägare sedan starten. Numera har Runo ersatts av Anders.

Företaget ingick tidigare i Bilbolaget Sundsvalls koncern.

Vår affärsidé

GIRA BIL i Ånge AB är en bilverkstad med auktorisation för VOLVO med kompetens och utrustning för de flesta övriga märken.

Våra kunder är privatpersoner, företag och försäkringsbolag åt vilka vi utför service/reparationer och skadereparationer på personbilar och mindre transportbilar.

Nöjda kunder är vår ledstjärna och det uppnår vi genom kompetent personal och god kvalitet på våra utförda arbeten. Kontinuerlig utbildning och kvalitetsuppföljning säkerställer detta.

INCERT certifiering

Vi är certifierade för att jobba med mobila AC-anläggningar. Läs mer på INCERTs webbplats.

Kvalitetspolicy

  • Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
  • Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.
  • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kvalitativa lösningar.
  • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet i Gira Bil AB.

Miljöpolicy

Vi är en bilverkstad som i vår verksamhet värnar om miljön. Vi skall i vårt miljöarbete ha en öppen attityd mot kunder, leverantörer, myndigheter och allmänhet.

I våra lokaler och i vår närmiljö skall miljövänligt material och kemikalier så långt det är möjligt användas. Det säkerhetsställer vi genom utbildning av inköpsansvarig som med hjälp av leverantörerna kontinuerligt söker efter bättre miljöval. Vi försöker att minimera antal produkter som vi använder.

Vårt miljöarbete skall följa samhällets regler samt de speciella krav som finns för motorbranschen. Vi uppdaterar oss via information från Volvohandlarföreningen.

Våra anställda skall genom utbildning och information upprätthålla sin miljömedvetenhet så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt.