Vi är skadeverkstad åt samtliga försäkringsbolag.

Anders Bergström är skadereglerare och Stefan Öqvist är skadereparatör.